Door welke factoren wordt de goudprijs op korte en op lange termijn beïnvloed

Wie deze blog regelmatig leest, heeft al meermaals opsommingen zien van een aantal redenen waarom het nuttig is te beleggen in goud. Graag heb ik het vandaag over de bepalendefactoren die op middellange en lange termijn een invloed hebben op de goudprijs. Deze factoren zijn doorgaans positief, maar anderzijds doet toch ook de prijs van het goud soms naar beneden gaan.

Opwarmertje: 10 redenen om goud te kopen

Vooraleer we overgaan tot de factoren die een invloed hebben op de prijs van het goud op korte en ook lange termijn, zal ik nog even bij wijze van opwarmertje een top tien geven van de redenen om goud te kopen. Af en toe valt een reden uit deze top 10 weg en komt er een andere bij, maar het geeft ons toch een goed idee van waarom we wanneer we willen investeren zeker ook een deel van onze beleggingsportefeuille te voorzien voor de aankoop van goud. Uiteraard moet je steeds de goudprijs op de voet volgen om voor jezelf vast te stellen wanneer de beste periode is goud te kopen en later natuurlijk ook weer goud te verkopen.

Reden nummer één: geen enkele andere vorm van investering behoudt gegarandeerd zijn nominale waarde, zoals goud dat doet. Dit kan niet gezegd worden van aandelen, fondsen, obligaties en valuta.

Ten tweede, fysiek goud, dus goud in de vorm van gouden baren, gouden munten, gouden juwelen en gouden sieraden, is de meest veilige manier om in goud te investeren.

Drie: goud is nog steeds het meest prestigieuze edelmetaal op aarde en zal dat wellicht ook zo blijven.

Vier: in tijden van crisis en inflatie blijft goud de beste belegging.

Vijf: goud behoort thuis in elke optimale gedifferentieerde portefeuille van de belegger met kennis van zaken.

Zes: er is gegarandeerd altijd vraag naar goud en voorbije jaren blijft deze vraag maar toenemen. Aan de andere kant merkten we dat de productie van goud weer afneemt, en dit heeft uiteraard zijn invloed op de prijs van het goud.

Zeven: de staatsschuld en de opgestapelde tekorten op de handelsbalans van de Verenigde Staten hebben eveneens een gunstige invloed op de goudprijs.

Acht: goud is tastbaar en liquide, en het geldt nog steeds als een belangrijk internationaal erkend handelsmerk of.

Negen: ook in tijden van politieke en sociale zekerheid, oorlog, natuur- en andere rampen behoudt goud steeds zijn waarde.

10: de meerderheid van het goud gaat naar de productie van juwelen en sieraden. Dit zorgt ervoor dat het resterende goud, dat als investering gebruikt wordt steeds schaarser wordt, wat uiteraard ook zijn invloed heeft op de goudprijs.

Beïnvloedende factoren op korte en lange termijn op de goudprijs

Met deze 10 redenen in het achterhoofd kan ik nu overgaan tot de factoren die een invloed op korte en op langere termijn hebben op de goudprijs, dit zowel positief als negatief.

Een positieve factor wat de goudprijs betreft is het aanbod. De voorbije 30 jaar werd nauwelijks of niet nog geïnvesteerd in nieuwe mijnbouw. 30 jaar geleden stond de goudprijs laag en was het weinig efficiënt om in goudmijnen te gaan investeren. Intussen zijn de prijzen de hoogte ingeschoten, maar nog steeds wordt er weinig in goudmijnen geïnvesteerd omdat ook de kosten navenant behoorlijk gestegen zijn.

Aanbodtekort

Wat het aanbodtekort betreft, kan op langere termijn misschien wel een invulling gegeven worden, wat misschien zijn invloed op de prijs zal hebben. Zo verkleint de productie van het traditionele goudland Zuid-Afrika jaarlijks, maar zijn er genoeg andere landen die wel willen investeren in nieuwe goudmijnen. Het effect hiervan is voorlopig nog niet duidelijk en we zullen moeten afwachten of deze nieuwe goud landen voldoende goud kunnen opdelven om de prijs in het algemeen te drukken.

Stijgende vraag naar goud in groeilanden

De centrale banken brachten de voorbije jaren heel wat goud terug op de markt omdat ze nooit hadden aan een financiële injectie. Het ziet ernaar uit dit aanbod opnieuw gaat afnemen en dat centrale banken in landen als China, Rusland, Brazilië en nog meer andere landen binnenkort opnieuw goud zullen willen aankopen. Dit kan zeker een factor zijn die de goudprijs opnieuw de hoogte in gejaagd.

Goud wordt nog steeds vooral gebruikt voor het maken van juwelen en sieraden

Zoals gezegd gaat het meeste goud nog steeds naar de sector van juwelen en sieraden. Onze bevolking blijft toenemen, en heel wat landen kennen nu ook voor het eerst een zekere welvaart. Logischerwijze kunnen we dan ook verwachten dat zeker in deze groeilanden de vraag naar goud voor juwelen en sieraden zal toenemen. Het gevolg ligt voor de hand: deze factor kan er zeker toe bijdragen dat de goudprijs nog verder stijgt.

Economische onzekerheid heeft een rechtstreekse invloed op de goudprijs

De economische onzekerheid en de veelvuldige al dan niet grote financiële crisissen hebben eveneens hun invloed op de goudprijs. Heel wat personen maar ook financiële instellingen en allerlei overheden verkiezen goud als investering boven de klassieke beleggingsproducten en valuta. Dit wil niet zeggen dat waarde die kunnen weer goed draait het goud minder duur zal worden. In de periodes van welstand stijgt net weer de vraag naar goud als materiaal voor juwelen en sieraden.

Het bijdrukken van geld de goudprijs stijgen

Een andere externe factor vormt het bijdrukken van geld, een mekanisme zat in tijden van economische onzekerheid weleens gebruikt wordt. Ook voor de goudprijs kan dit gevolgen hebben. Zo zorgt het bijdrukken van geld door de banken van de overheid monetaire termen uitgedrukt voor een stijging van de goudprijs, zeker wanneer het de Amerikaanse dollar betreft.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.

Goudhandelaar Gold 50 heeft 25 jaar ervaring in de aankoop van goud en de verkoop van goud

Als je dit artikel leest, ben je geïnteresseerd om op een veilige manier je zuurverdiende centen zonder veel risico te beleggen. Wellicht heb je al overwogen om in te stappen in de klassieke investeringsprojecten zoals aandelen, fondsen, obligaties of het klassieke spaarboekje, of heb je dat al gedaan en was je teleurgesteld in het resultaat. Overwegen te beleggen in goud, en eventueel andere edelmetalen zoals zilver, is dan de volgende logische stap. Maar hoe begin je hier aan? Op een verantwoorde manier beleggen in goud staat of valt bij de keuze van de juiste goudhandelaar.

Tik je op Google de term goudhandelaar in, dan krijg je zonder problemen meer dan 23.000 hits. Wie zijn weg in deze wereld niet kent, dreigt dan ook gewoon verloren te lopen. Uiteraard zitten er tussen deze handelaars heel wat betrouwbare figuren, maar het is toch ook uitkijken geblazen. Goud verhandelen is nu eenmaal een branche waar er geld mee te verdienen valt, en dat is het steeds uitkijken met wie je in zee gaat.

Hoe kan je weten of een goudhandelaar betrouwbaar is?

Bij het kiezen van een geschikte goudhandelaar je goud aan te kopen ook goud te verkopen mag je niet zomaar over een nacht ijs gaan. Intussen is het gelukkig zo dat niet zomaar iedereen zich als goudhandelaar kan vestigen, en dat zorgt toch voor enige zekerheid. Maar ook zij die wel zogezegd de regels volgen kunnen deze naar eigen goeddunken in hun eigen voordeel interpreteren.
Een vuistregel bij de keuze van goudhandelaar moet steeds zijn dat je best kiest voor een huis met de nodige ervaring in deze branche. Goudhandelaren met meerdere jaren de teller kennen het klappen van de zweep, en weten hoe zij hun klanten steeds de beste prijzen kunnen aanbieden. In de loop der jaren hebben ze bovendien een trouw cliënteel opgebouwd dat ook andere mensen naar een zaak zal doorsturen. De mond aan mondreclame is nog steeds de beste vorm van publiciteit.

Antwerpen goudstad

In om het even welke stad of en ook in de meeste gemeentes van ons land vind je wel een goudhandelaar. Soms is dat een juwelier die daarnaast ook instaat voor de aankoop en verkoop van goud. Het kan nooit kwaad hier eens naar prijzen te vragen.
Maar welke stad is nu het meest geschikt om de juiste goudhandelaar te vinden? Als Gentenaar zal ik zelf zeker niks slecht over Gent zeggen. En hier vind je ongetwijfeld betrouwbare goudhandelaren. Zelf heb ik dan eerder weer een boontje voor Antwerpen als stad van edelmetalen en kostbaarheden. Dit is zeker niet toevallig te noemen. Antwerpen is al eeuwenlang een bloeiende handelsstad, en mede dankzij de bloeiende joodse gemeenschap heeft de Arteveldestad een grote reputatie als diamantstad opgebouwd. Tot een bepaalde periode valt Brugge als het centrum van de diamanthandel bij ons, maar gaandeweg heeft Antwerpen die benijdenswaardige positie vernomen en is het uitgegroeid tot een internationale referentie op het vlak van diamanten.
Heel wat handelaars die diamanten verhandelen hebben zich ook toegelegd op de aankoop en de verkoop van juwelen en sieraden, goud, zilver en andere kostbare edelmetalen. Dat is de logica zelve, want vaak worden diamanten met goud en zilver gecombineerd om er sieraden en juwelen mee op te smukken.

Maak er is een dagje Antwerpen van

Vooraleer je ter plaatse bij goudhandelaren gaat kijken, doe je best eerst grondig je huiswerk. Zo kan je in Antwerpen bijvoorbeeld een vijftal adressen van goudhandelaren selecteren die je vervolgens ter plaatse kunt gaan opzoeken. Heb je zelf goud dat je wel verkopen? Maak dan eerst even vooraf schoon. Goud heeft het voordeel dat niet verslijt, en dat je het ook gemakkelijk kunt reinigen.
Je kan van je trip naar goudstad Antwerpen een heerlijk dagje uit maken. Stippel een route uit rond de verschillende goudbedrijven die je hebt geselecteerd en beschouw dit als een heerlijk uitstapje. Antwerpen biedt de nodige faciliteiten op het vlak van winkels, cultuur en culinaire lekkernijen. Je zal je de uitstap zeker niet beklagen! Zo ken ik mensen die ver van Antwerpen wonen, maar toch minstens één keer per jaar de gewoonte van maken om naar de stad te trekken met opzet om een leuk dagje te beleven zonder dat het hem geld gaat kosten. Integendeel zelfs, wanneer je de prijs van het goud nauwkeurig op de voet volgt, kan je net op de dag dat de curve op zijn hoogst staat goud met de nodige winst verkopen, of wanneer de curve een dieptepunt heeft bereikt met overgaan tot de aankoop van goud. Wanneer je je kaarten goed speelt, kan dit dus een lucratieve dag worden en heb je een heerlijke trip doorheen Antwerpen gehad.

Gold 50

Een van de adressen die zeker op de lijsten moet staan wanneer je naar Antwerpen trekt om er over te gaan tot de aankoop van goud op de verkoop van goud is Gold 50 in de Abdijstraat 86. Deze zaak bestaat in 2015 al 25 jaar en mag als een referentie in de handel van goud, zilver, diamanten, juwelen en sieraden vernoemd worden. Het professioneel team van deze zaak zou je met de nodige raad en daad bijstaan om je steeds de beste prijs te geven voor goud, zilver, sieraden en juwelen en diamanten die je zou willen aankopen of eventueel ook weer verkopen.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.

Herdenkingsmunt met veredeld goud voor paus Johannes Paulus II

Misschien kreeg je ook de aanbieding in de bus om over te gaan tot de aankoop van een munt ter herdenking van de Vredesapostel paus Johannes Paulus II. Deze munt is een uitgave van het Benelux Muntkantoor. Van deze munten zijn slechts 9999 complete edities over de hele wereld beschikbaar, wat het een interessant verzamelobject maakt. Zeker nu er een uitzonderlijke voorkeursprijs geldt.

Is beleggen in munten interessant?

Geregeld krijg ik de vraag of het interessant is om te beleggen in munten. Dan stel ik meteen de vraag terug op het de bedoeling is dat je een belegging doet die op termijn gegarandeerd geld zal opbrengen. Zeker is dat uiteraard nooit, maar je kan ook kiezen voor munten omdat je bezig bent een verzameling aan te leggen.
Bij het samenstellen van een collectie munten speelt de zeldzaamheid een grote rol. Een munten die iedereen in zijn verzameling heeft is nu eenmaal minder interessant dan dat ene zeldzame stuk dat je nergens anders vindt. Houd hier dus rekening mee wanneer je bezig bent een collectie samen te stellen.

Munt ter herdenking van paus Johannes Paulus II ter gelegenheid van zijn heiligverklaring

Dat er nu een munt komt ter herdenking van paus Johannes Paulus II is zeker geen toeval te noemen. Inderdaad, negen jaar na zijn dood wordt deze charismatische paus dit jaar heilig verklaard. Het verzoek tot de heiligverklaring werd door de nieuwe paus Franciscus op 5 juli 2013 ondertekend.
Aan de heiligverklaring gaat een lange procedure vooraf. De kandidaat-heilige het eerst zalig verklaard worden, en er moet een bewijs zijn dat hij tijdens zijn leven wonderen heeft verricht.
Paus Johannes Paulus II werd al in 2011 zalig verklaard, dit met de gedachte dat hij ooit een bon zo genezen hebben van de ziekte van Parkinson.
De controle van de zogenaamde wonderen bij het beoordelen van een kandidaat-zalige en –heilige gebeurt op intensieve wijze door het Vaticaan, en de uiteindelijke beslissing ligt in de handen van de paus.

De paus van de eeuw

Johannes Paulus II gaat de geschiedenis in als de paus van de eeuw. Om het heuglijke feit te herkennen dat hij dit jaar heilig verklaard wordt, is er een beperkte oplage aan hoogwaardige munten te verkrijgen. Het gaat over munten veredelt met het zuiverste goud (999/1000) en een kleurlaag. De munt is ongeveer 70 mm groot, meer dan negen keer zo groot 14 keer zo zwaar munt van één euro.
De munt bevatten reusachtige stempelen aan de voorkant met daarop een beeld van het Vaticaan en de paus en de datum 16 oktober 1978-2 april 2005, zijnde de periode van zijn pausschap. Aan de achterkant bevindt zich een beeld van een gekruisigde Christus en meerdere wapenschilden. De munt is geslagen in de hoogste stempelkwaliteit “gepolijste plaat” en is exclusief verkrijgbaar bij het Benelux Muntkantoor.

Uitzonderlijke aankoopprijs en extra rozenkrans

Tijdelijk geldt voor deze munt de uitzonderlijke voor kostprijs van € 10, daar waar de uitgifteprijs € 89,95 bedraagt. Ook krijg je er eveneens tijdelijk een hoogwaardige rozenkrans gratis bij. De munt is ook de eerste in een reeks van munten rond de belangrijkste pausen van de nieuwe tijd.

Munten verzamelen doe je met kennis van zaken

Deze munt is slechts een voorbeeld van hoe je een muntencollectie kunt opzetten. Het gaat hierbij in dit geval om een religieus onderwerp gecombineerd met een vleugje geschiedenis, en dit is een schoolvoorbeeld van de vuistregels die je bij het aanleggen van een verzameling munten zeker moet in acht nemen.
In het geval van een collectie van munten van de paus gaat het om nieuw geslagen herdenkingsmunten, maar uiteraard kan je ook oude munten beginnen verzamelen.

Vuistregels bij het verzamelen van oude munten

Wanneer je om collectie van oude munten wil aanleggen, moet je toch een aantal regels voor ogen nemen. Zo moet je enig wantrouwen aan de dag leggen wanneer een oude munt opduikt waarover je weinig of geen informatie kunt terugvinden. Wanneer het om echt waardevolle munten gaat, zal je in de numismatiek (de wetenschap van de munten) zeker de nodige gegevens kunnen aantreffen om de waarde van de munt nadert te bepalen.
Ga zeker niet zomaar op het eerste beste aanbod in wanneer iemand je een zogenaamd zeldzame munt aanbiedt. Probeer er meer over te weten te komen, en wanneer je zelf geen informatie vindt kan je beter eerst beroep doen op de expertise van een kenner.

Bepaal je budget en houd je er aan

Hoe aantrekkelijk een munt of reeks munten ook kan zijn, gaan nooit over het budget dat je voor ogen hebt. Tenzij je natuurlijk het aanleggen van je collectie munten als een dure hobby beschouwt en je bereid bent om daar het nodige geld in te steken.
Kijk ook zeker naar de zeldzaamheid van de munt. Hoe oud een munt ook mag zijn, als er nog heel wat exemplaren van in omloop zijn verlaagt dit uiteraard de aantrekkelijkheid.
Wanneer de munt je echt aanlokt en de prijs voldoende laag is, ga je natuurlijk overwegen om een reeks exemplaren aan te kopen. Op die manier is er minder aanbod van deze munt, en wanneer je bereid bent om lang genoeg te wachten zal op die manier de prijs ervan stijgen. Je kan dan overwegen om op termijn bij mondjesmaat deze munt weer te verkopen en dus letterlijk als wisselmunt te beschouwen. Op die manier bespeel je zelf de wetten van vraag en aanbod. Maar zoals gezegd, moet dan wel over de nodige geduld en ook kapitaal en bereid zijn te wachten.

© Stefaan Van Laere / Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland. Uitgeverij Partizaan gevestigd in Gent, en wil vanuit de Arteveldestad een open blik op de wereld bieden.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren. De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.

Wat zegt de bekende econoom Mike Maloney over de redenen waarom je al dan niet moet investeren in goud

De bekende econoom Mike Maloney laat zijn licht schijnen over de redenen waarom je al dan niet moet investeren in goud – een artikel geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij uitgeverij Partizaan

Econoom Mike Maloney is niet de eerste de beste. Door kenners wordt hij weleens een zogenaamde goudkever genoemd. Hij staat bekend als een van de grootste economische experten, en wanneer Maloney iets zegt over de economie, beleggen en investeren dan wordt er goed naar hem geluisterd. Heel wat beleggers en investeerders stemmen hun strategie dan ook op hem af. Wanneer hij bepaalde redenen om al dan niet te investeren in een bepaald beleggingsproduct, of edelmetalen zoals zilver of goud aangeeft, dan hangt er steeds de uitdaging aan vast te bewijzen dat hij ongelijk heeft zelden of nooit is iemand daartoe in staat.

‘Slechts een verkeersdrempel op de weg naar de uiteindelijke grote crisis’

Een van de bekende uitspraken van Mike Maloney dateert van een paar jaar geleden toen hij voorspelde dat de crisis van 2008 slechts een verkeersdrempel kon genoemd worden op weg naar de uiteindelijke grote economische crisis die ons te wachten zal staan op het einde van dit decennium, dus pakweg het jaar 2019 of 2020. Volgens Maloney zal deze crisis nog groter zijn dan de zogenaamde grote depressie die begin jaren 1930 eerst Amerikanen de rest van de wereld trof.
Maloney slaat, maar zalft tegelijkertijd. Zo verkondigde hij in dit verband onomwonden dat dit misschien verontrustende perspectieven zijn, maar hij vertelde er meteen bij dat het misschien het beste zou kunnen zijn wat ons ooit zou overkomen.
Hiermee bedoelde hij dat deze crisis wel eens zodanig grootse kunnen zijn dat we eindelijk eens hele economische en financiële bestel in vraag zullen stellen en hopelijk met een volledig nieuwe
lei beginnen.

Hoe is de economie er nu aan toe? En in appendix bij deze vraag, is het wel interessant om nu in goud te beleggen?

Er wordt steeds minder fysiek geld gebruikt, en dat heeft zeker zijn invloed op de goudmarkt. Toen we wel nog massaal met dank briefjes en munten betaalden, werd dit gesteund door een gelijkaardige hoeveelheid fysiek goud en dit hield de economie in zekere zin in balans. Het werd overheden niet toegestaan om zomaar naar hartelust wanneer er een financiële put dreigde of wanneer ze veel meer wilden gaan uitgeven geld te gaan bijdrukken.
Het huidige economische bestel stoeit op een ander monetair gegeven. Economieën wereldwijd, de landelijke besturen en de banken moeten nu niet meer de balans in evenwicht houden en groot deel van ons financieel systeem is momenteel gebaseerd het gecontroleerd maken van schulden. Dit leidt volgens Maloney tot een evenwicht in de handelsbalans, en zet de spelers op de markt toe aan om meer te gaan spenderen dan ze eigenlijk aankunnen. Dit zorgt voor zogenaamde bubbels.
Maar welke invloed heeft het nu op goud en in aanvulling daarop zilver? Maloney haalt aan dat de bubbel die ontstaat door de onevenwichtige balans tussen kredieten en schulden wereldwijd onze internationale economie dreigt op de knieën te dwingen. Maar, dat is goed nieuws voor de eigenaars van goud en zilver, zij die over een voorraad aan deze kostbare edelmetaal beschikken zullen personen of instanties zijn hij op termijn kunnen overleven.

Leidt de dreigende monetaire crisis tot een nieuw monetair globaal stegen?

Centraal gegeven in de hypothese van Maloney is dat de wereld om de zoveel decennia in crisis van ongekende weerga vervalt maar dat dit opzicht geen slechte zaak. Hij vergelijkt het enigszins met de geboorte, de levensduur en de uiteindelijke dood van een ster. “Ze worden oud, ontwikkelen bepaalde stressfactoren, en uiteindelijk imploderen ze.”
Volgens Maloney hebben we de voorbije eeuw vier verschillende monetaire systemen gekend, die uiteindelijk zijn uitgemond in de dollar als standaard van het internationaal economisch betaalsysteem.
Maloney zegt dat het systeem nu op zijn laatste benen loopt, dat de stressfactoren woordelijk aanwezig zijn en dat de implosie dreigt. Ook al doet de dollar het nu (tijdelijk?) weer wat beter, toch dreigt voor hem op termijn niet af te wenden dollarcrisis. In de redenering van Maloney vertegenwoordigt de dollar nog steeds ruim de helft van de beschikbare financiële middelen op wereldniveau, en zal deze onvermijdelijke dollarcrisis er toe leiden dat ook alle andere munten als dominosteentjes omver vallen.

Toch optimist

Dit betekent niet dat Maloney een economisch pessimist is. Integendeel zelfs, volgens hem zal een nieuwe economie als een feniks uit de as verrijzen. Hij is van oordeel dat bestaande munten uit noodzaak opnieuw naar vertrouwde recepten zullen teruggrijpen, en deze redenering is voor goud en zilver een nieuwe schitterende toekomst weggelegd. Vooral goud, maar toch ook zilver, blijkt dus volgens de theorie van Maloney inderdaad die onverwoestbare veilige haven waarnaar zowel de individuele belegger, de overheden als de banken en financiële instellingen in momenten van crisis toch telkens weer naar teruggrijpen.

Het faillissement van de zogenaamde fiatmunten

Maloney voorspelt dus minder of meer dan het faillissement van de zogenaamde fiatmunten. Bijna niemand beseft dat alle munten van de wereld hieronder kunnen gerekend worden. De mensheid leert ook niet uit geschiedenis, want doorheen de geschiedenis zijn er al duizenden van dat soort munten geweest en vroeg of laat zijn ze allemaal gecrasht.
Fiat munten zijn doorgaans gebaseerd op het onverwoestbaar vertrouwen erin. Dat is echter een gevaarlijke zaak, want ze hebben op zich, behalve het gebruikte materiaal en dat is het geval van bankbriefjes zo goed als niets, geen echte waarde.
Belangrijk hierbij is ook dat vroegere economische crisissen vaak regionaal waren en in de tijd beperkt. Nu zitten we echter een systeem van globalisering, zodat een crisis die ergens opduikt onvermijdelijk ook zijn invloed heeft op andere economieën zo vaak tot een globale crisis leidt.
Uit dit alles mogen we afleiden dat goud en zilver steeds een interessante belegging blijft. Investeren in goud en investeren in zilver steeds tot de strategie en de portefeuille van de goed nadenken de belegger en investeerder behoren.

© Stefaan Van Laere / Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren. De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.

Goud kent vele toepassingen

Goud is een van de kostbaarste edelmetalen op aarde. Dit waardevolle materiaal heeft dan ook tal van toepassingsmogelijkheden die ik hier graag eens op een rijtje zet. Denken we maar aan goud als een belangrijk materiaal voor sieraden, juwelen, munten, goudstaven, de tandheelkunde, maar ook de ruimtevaart, de industrie, als beleggingsproduct, en zelfs bij het onderzoek naar bepaalde ziektes zoals kanker.

Goud is een kostbare edelmetaal

Goud is een kostbaar edelmetaal dat je bovendien nog eens negatief gemakkelijk laten omsmelten in elke door de mens gewenste vorm. Al in de oudheid werd goud gebruikt voor bepaalde gebruiksvoorwerpen, maar door zijn zeldzaamheid was het natuurlijk niet voor de hand liggend om het daarvoor te gaan hanteren.

De relatie tussen goud en sieraden en juwelen

Wanneer we het puur cijfermatig gaan bekijken, stellen we vast dat het grootste deel van de goudvoorraad wereldwijd een door de eeuwen heen werd en wordt gebruikt voor de aanmaak van sieraden en juwelen. De reden hiervoor is even eenvoudig als voor de hand liggend: door zijn gemakkelijke smeltfactor, zijn duurzaamheid en zijn natuurlijke, zachte uitstraling is goud een prachtig materiaal voor de edelsmid om er sieraden en juwelen mee te maken. Gouden ringen, gouden halsbanden, gouden halskettingen, gouden diademen, gouden tiara’s: de toepassingsmogelijkheden van goud als grondstof voor sieraden en juwelen zijn legio. Vaak wordt goud erbij gebruikt in combinatie met briljanten, diamanten, saffier een en andere edelstenen en kostbare materialen.

De natuurlijke glans van goud

De glans van goud is van duurzame aard, en de kleur kan je alleen maar als goudkleurig omschrijven. Bovendien kan je goud met andere al dan niet edelmetalen goed combineren, en zo kan je komen tot andere kleuren zoals bijvoorbeeld met goud en rood goud.
Goud gebruiken voor sieraden en juwelen werd al gedaan rond 2500 v.Chr. in Egypte.

Je kan met goud ook vergulden

Goud is te drukken erg kostbaar edelmetaal, maar je hoeft uiteraard geen volledige sieraden in goud te gaan maken. Goud is namelijk ook een erg dankbaar edelmetaal om sieraden en juwelen, en natuurlijk ook andere voorwerpen, mede gaan vergulden. Omdat goud zeer vlot plat te walsen is, heb je hier voor slechts een relatief kleine hoeveelheid goud nodig.

Goud en gouden munten

De hierboven al aangehaalde sterke natuurlijke eigenschappen van goud maken het erg dankbaar materiaal om er goudmunten mee te maken. Vroeger was dit een fel begeerd betaalmiddel, maar de meeste landen hebben intussen de zogenaamde gouden standaard losgelaten. Voeg daar nog de toenemende schaarste van goud aan toe, en dit maakt dat de meeste landen zijn overgegaan naar andere metalen dan goud om munten te slaan.
In de praktijk is het zo dat gouden munten nu vooral bestaan in de vorm van beleggingsmunten. Veel van de oude gouden munten van weleer die werden gebruikt als betaalmiddel zijn intussen ook een gegeerd object voor verzamelaars en beleggers geworden. Dat ligt voor de hand aangezien de nominale waarde van een oude gouden munt veel hoger ligt dan de specifieke waarde van het gebruikte goud.

Goud als beleggingsproduct

Zoals in deze rubriek al eerder en uitvoerig aangehaald is goud steeds meer gegeerd als een beleggingsproduct. Dit kan op de klassieke methode namelijk door in te spelen op de stijgende goudprijs en zo na verloop van tijd bij de verkoop van de gouden munten andere vormen van fysiek goud zoals gouden staven, gouden baren, gouden juwelen en sieraden, tandgoud en ander sloopgoud een mooie winst te creëren.
Beleggen in goud dan weer om vermogen te beschermen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde van het edelmetaal en zo proberen de negatieve spiraal van een slabakkende economie op te vangen.
Voor wie wil investeren in goud, bestaan er trouwens specifieke gouden belegging is een waarvan mag verondersteld worden dat ze na verloop van tijd zeker in waarde zullen stijgen.

Goud en tandheelkunde

Een van de specifieke, en misschien wat minder voor de hand liggende toepassingen van goud is de relatie met de tandarts. Vroeger kwam het vaker voor dat weliswaar begoede mensen volledige tanden in goud te plaatsen, maar dit is nu uiteraard veel minder het geval. Toch wat goud nog vaak gebruikt in de tandheelkunde. Zo is het een gegeerd materiaal om te verwerken in bruggen en kronen, al zijn er tegenwoordig zeker interessante en beter betaalbare alternatieven in de vorm van allerlei kunststoffen voorhanden.
Een van de sterke punten blijft dan ook dat er goud, en zeker ook voor deze toepassing, erg sterk en ook slijtvast is. Nogal het een belangrijk item iets dat zo makkelijk verslijt als de menselijke tanden. Goud is verder ook niet onderhevig aan corrosie.

Goud en de industrie

Deze laatste eigenschap zorgt er ook voor dat goud tevens een goede geleider is voor warmte en eveneens tegen koude en hoge temperatuurschommelingen kan. Ook geleidt het elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden in de industrie van goud zijn dan ook legio. Overal waar elektrische componenten aan te pas komt is goud nog steeds erg bruikbaar, en je vindt in elk wegje mobiele telefoon een andere elektrische apparaten dan ook vaak weliswaar erg minieme hoeveelheden goud. Nadeel blijft natuurlijk de enorme kostprijs van goud, maar je hebt er gelukkig relatief weinig van nodig voor de industriële toepassing.

Goud en de ruimtevaart

Goud is letterlijk uit de ruimte afkomstig omdat het hier door inslag van meteorieten letterlijk werd meegebracht bij de vorming van de aarde. Anderzijds wordt goud nu ook gebruikt als edelmetaal in de ruimtevaart, en dit het omdat erg goed de ultraviolette straling reflecteert. Zo zal je op de hitteschilden bij satellieten en raketten vaak goud terugvinden, net zoals op de zonnevizier van ruimtepakken van de astronauten.

Goud en wetenschappelijk onderzoek naar ziektes

Goud wordt ook steeds meer door wetenschappers op het vlak van gezondheid gebruikt. Zo worden onder meer ingezet in het onderzoek naar ziektes zoals kanker en andere aandoeningen. Kanker kan namelijk bestreden worden door goudcelletjes te koppelen aan bepaalde andere cellen waarmede tumorcellen kunnen vernietigd worden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Een zoektocht naar de relatie tussen zilver & goud, en maan & zon

Wat is de relatie tussen zilver & goud, en maan & zon – een artikel geschreven door auteur Stefaan Van Laere, uitgever bij uitgeverij Partizaan op de dag van de zonsverduistering van 20 maart 2015

Al in de oudheid waren mensen onder de indruk van de duurzaamheid van goud, de glans van zilver en de relatie die er was tussen beide edelmetalen en het universum. Goud en zilver zijn dan ook van oudsher dé symbolen bij uitstek voor onsterfelijkheid. Het past om vandaag, op de dag dat wij hier een gedeeltelijke verduistering meemaken, even te kijken naar wat de relatie kan zijn tussen goud, zilver, de maan

De zonnegod uit Egypte

Goud werd vroeger automatisch geassocieerd met de zon, de grote krachtbron bij uitstek ons heelal en door onder meer de Egyptenaren zo aanbeden. De farao’s beschouwden zichzelf minder als de vertegenwoordiger van de zonnegod op aarde, en er ontstond een volledige cultus rond het aanbidden van de zon en in tweede instantie ook nog de maan.
Zilver zagen ze bijvoorbeeld als een echt symbool van de maan die het licht van de zon zo goed kon weerkaatsen en daarom van groot belang was. Zilver en goud werden dan ook in het oude Egypte vaak samen gebruikt om er edelstenen en kunstwerken mee te maken en er werden kosten noch moeite gespaard om er kunstige dodenmaskers mee te smeden die de farao’s mee in een graf namen. Slechts weinig van deze gouden maskers zijn helaas bewaard gebleven, want grafrovers gingen er hardnekkig naar op zoek.

De alchimisten waren ervan overtuigd dat ze zelf goud konden maken

In de middeleeuwen waren de alchimisten ervan overtuigd dat ze zelf edelmetalen konden maken en ze deden dan ook verwoede pogingen, voor zover we weten echter zonder tastbaar resultaat. Ze legden dezelfde astrologische verbanden tussen goud en zilver en de planeten als de Egyptenaren. Ze meenden dat de hemellichamen de controle over de metalen uitoefenden, en bijgevolg dachten de alchimisten dat ze posities van de zon en maan ook het succes van hun werk konden bespoedigen.
Tal van vorsten en machtige heersers hebben heel wat geïnvesteerd in alchimisten, maar de resultaten bleven achter achterwege.

De zoektocht naar de Steen der Wijzen

De alchemisten uit de middeleeuwen deden verregaande experimenten om onedele metalen zoals lood, koper en zink in goud en zilver te veranderen. Ze zochten naar methodes en experimenten om deze onedele metalen een nieuw leven te geven. Meerdere alchimisten werden uiteindelijk om het leven gebracht toen bleek dat ze niet in een doel zouden slagen.
De zoektocht naar de ‘Steen der Wijzen’ is uiteindelijk op een sisser afgelopen. Toch was de speurtocht niet helemaal nutteloos te noemen. Tijdens deze experimenten verwierven de wetenschappers namelijk ook heel wat kennis van scheikunde en fysica, en deze kennis kwam later goed van pas bij de ontwikkeling van deze nog jonge wetenschap.

Gouden borden uit het Verre Oosten

In het Verre Oosten zoals China en Japan hadden goud en zilver een bijzondere waarde voor zowel de vorsten als de gewone bevolking, al waren deze edelmetalen de man in de straat zo goed als onbetaalbaar en onbereikbaar. Dokters dachten er dat zelfs goud en zilver een brede waaier aan ziektes konden genezen. Vorsten en rijke mensen aten er dan ook bij voorkeur van gouden en zilveren borden en met gouden en zilveren bestek. Ook werd geëxperimenteerd met het gebruiken van kleine hoeveelheden goud en zilver in geneesmiddelen.

Pyriet

Pyriet, het zogenaamde ‘fools gold’, bracht in de loop van de geschiedenis heel wat geesten in verwarring, ook mensen die nochtans over voldoende intelligentie beschikken. Het gaat om een glanzend, meestal geel metaal dat vaak met goud verward wordt. Soms heeft het ook een zilverachtige glans en wordt het met zilver verward. Pyriet komt van nature vaker voor dan goud en is ook gemakkelijker te vinden. De verwarring is dan ook begrijpelijk.
In feite gaat het om een mineraal, dat hoofdzakelijk uit ijzer en zwavel bestaat. We vinden het vooral in gesteente zoals kalksteen en schalie. De naam is afgeleid van het Griekse woord ‘pyros’ (vuur). Dit mineraal geeft vonken af wanneer je erop slaat en werd vaak gebruikt om vuur te maken. Tegenwoordig is het vooral belangrijk als bron voor zwavel en bij wijze van imitatie van goud.

De zonne-eclips van dinsdag 20 maart 2015

Het past om vandaag even stil te staan bij de zonsverduistering die vandaag dinsdag 20 maart 2015 rond 10:30 uur plaatsvindt. Voor ons is het een interessant fenomeen, maar in heel wat volkeren ontstond bij vroegere zonsverduisteringen een ware paniek. In bepaalde culturen offerden mensen zelfs naast die – en mensenoffers ook hun kostbaarheden zoals goud en zilver aan de goden om vergeving af te smeken voor hun mogelijke zonden en de zon opnieuw te laten terugkeren.
Vandaag zal het allicht niet zo een vaart meer lopen en kunnen mensen hopelijk toch van een, zij het weliswaar gedeeltelijke, zonsverduistering genieten.

Eclipsbrilletje met een gouden randje…

Een Duitse juwelier heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om zijn edelsmeedkunst in de verte zetten door een exclusief zonnebrilletje gouden randje, zilveren accenten, briljanten en diamanten te ontwerpen. Met dit brilletje zou je perfect de zonsverduistering op een veilige manier te kunnen bekijken. Het is niet bekend voor welke prijs dit eclipsbrilletje verkocht wordt, maar het mag duidelijk zijn dat hier een pittig prijskaartje aanhangt.

De gouden schijf in de lucht

Hoe dan ook blijft het motto: kijk nooit rechtstreeks in de zon bij een zonsverduistering, want dit kan bijzonder schadelijk zijn voor de ogen. Dat wisten de oude Egyptenaren ook al, en zij legden de nodige eerbied aan de dag voor wat zij de ‘gouden schijf in de lucht’ noemden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Bij het samenstellen van je beleggingsportefeuille heeft goud als investering altijd zijn waarde

Na een reeks van desastreuze jaren op het vlak van beleggingen en investeringen lijkt het er op dat de economie zich aarzelend weer enigszins herstelt. Voor veel mensen het tijdstip om toch weer te overwegen om zelf, zij het voorzichtig, te gaan beleggen. Maar in welke producten moet je dit doen, is de vraag die ik geregeld te beantwoorden krijgt. Investeren en beleggen is sowieso een zaak waarbij je de nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen, maar ik zou toch durven aanraden om in je beleggingsportefeuille toch ook enige plaats voor goud te voorzien.

Het verhaal is intussen bekend: in de periode van pakweg 2000-2007 was wat beleggen betreft de sky zowat the limit. Banken en zogenaamde beleggingsspecialisten liepen elkaar voor de voeten met de beloftes van allerlei investeringsprojecten waarbij ze ons letterlijk en figuurlijk gouden bergen beloofden. Ze hielden blijkbaar geen rekening met die ene simpele basis vuistregel hierbij beleggen en investeren steeds voor ogen moet hebben, namelijk dat je steeds het nodige voorzichtigheid aan de gang moet gaan. Zolang de economie goed draait is het niet moeilijk om hoge winsten te beloven via aandelen, fondsen, obligaties en andere waardepapieren. Deze worden op dat moment gedekt door een solide financiële basis, en de leek die zich ook aan beleggingen waagt verkeert dan in de waan dat hij de centen zomaar voor het rapen heeft.
Wanneer je echter zoals ik een grootmoeder met gezond boerenverstand hebt gehad, dan weet je dat geld verdienen zonder te werken op zijn zachtst gezegd niet bepaald veel vertrouwen wekt.
De klassieke investeringsprojecten deden het eens een tijdlang behoorlijk goed, tot in het jaar 2007 (één jaar dat door vele beleggers in bloedrode letters geschreven wordt) de zeepbel ineens in de gezichten van vele investeerders uiteenspatten.

Nog steeds de wonden likken

Nu, tussen al bijna acht jaar later, likken velen zich nog steeds de wonden. Diegenen die toen de kapitale fout hebben begaan geld dat ze op dat moment niet echt konden missen toch te gaan investeren in allerlei beleggingsproducten omdat dat toen nu eenmaal door iedereen gedaan werd hebben allicht nog steeds nachtmerries bij het besef dat ze toen een kostbare centen letterlijk en figuurlijk vergooid hebben.
We gaan je niet beginnen over het drama van Dexia en het ACW, maar het is een feit dat al dan niet malafide banken en organisaties zeker boter op hun hoofd hebben.
De voorbije jaren was dan ook een duidelijke afstand de daling te zien van beleggingen via de klassieke middelen. Diegenen die zich daarvoor voor het eerst wel aan deze investeringen hadden gewaagd, zullen nu twee keer nadenken voor ze nog enig risico ter zake nemen. Dit is meteen de verklaring waarom het klassieke spaarboekje ondanks het geringe en intussen bijna zelfs volledig afwezig rendement hoger scoren dan ooit wat betreft investeringen en beleggingen van de klassieke spaarder.

Het onbegrijpelijke succes van het klassieke spaarboekje

Het spaarboekje wordt zowat beschouwd als een soort veilige buffer, met dien verstande dat de banken intussen wettelijk verplicht zijn om een garantie tot € 100.000 te bieden. Wat uiteraard met de klassieke beleggingsproducten niet het geval is.
Wanneer je het nuchter bekijkt is het succes van het klassieke spaarboekje eigenlijk onbegrijpelijk. Het zogenaamde rendement blijft maar dalen, intussen tot zelfs minder dan 0,25% intrest. Ikzelf kom nog uit de tijd dat ik in mijn jeugd een rendement van zes tot zelfs 7% op het spaarboekje kreeg en dat gaf de moed om regelmatig vers geld op het boekje te zetten.

Dan toch maar weer overgaan tot investeren in goud?

Doorheen al die ups en downs is het klassieke spaarboekje dus nog steeds een zogenaamde veilige haven, maar dan wel een die weinig of zelfs bijna niets meer opbrengt.
Maar waarin moet je dan wel gaan investeren? Na rijp beraad kom ik dan toch weer uit bij dat ene klassieke product namelijk goud (en eventueel ook zilver). We hebben in deze kolommen al vaak aangehaald goud het in de periode van 2000 tot ongeveer halfweg 2012 100 schitterend deed met een rendement dat de 400% oversteeg. Geen enkel beleggingsproduct, en dan mogen we ook de nochtans zo solide vastgoedsector toerekenen, komt nog maar tot aan de enkels van het rendement.
Ik schetste ook al geregeld moet goud de voorbije drie jaar een grillige op en neercurve vertoonde. Maar wanneer je het nuchter en op langere termijn bekijkt kan je alleen maar met eigen ogen vaststellen dat goud middellange en zeker lange termijn steeds een solide en veilige investering kan genoemd worden. Goud is dan ook de enige echte veilige haven, en niet het klassieke spaarboekje.
Het komt er op aan om voor jezelf vooraf te bepalen aan welke prijs je bereid bent goud in te kopen, en wat dan ook weer de prijs moet zijn er tegen je bereid bent het goud weer te verkopen.
Ik ken mensen die zelf de goudprijs van nabij volgen en dagelijks noteren wat de schommelingen zijn. Je hebt intussen heel wat websites die dat voor je doen, maar het heeft natuurlijk iets om dat zelf nog gewoon op papier in een boekje te noteren en er mee bezig te zijn.
Op die manier zal je leren dat de goudprijs inderdaad schommelt, maar dat er op langere termijn toch steeds een stijging van de curve zal waar te nemen zijn.

Ga op zoek naar betrouwbare goudhandelaar

Eentje voor jezelf doelen vastgesteld, is het van belang beroep te kunnen doen op betrouwbare goudhandelaar. In Antwerpen heb je er al heel wat, en dat is niet voor niets. Deze stad is nu eenmaal een havenstad met een blik op de wereld, en allerlei nationaliteiten voelen zich thuis. Goud is een product van de hele wereld, en dat voel je aan den lijve in Antwerpen.
Een dagje Antwerpen is trouwens voor niemand een straf… Er zijn voldoende attracties en leuke plekken om te bezoeken, en goud kan een geweldige souvenir zijn een mooi dagje uit.

© Stefaan Van Laere

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Teksten over goud

 

Wie op zoek is naar teksten over goud, vindt op internet zeker zijn gading. Niet verwonderlijk, want het gaat over wellicht het kostbaarste materiaal op aarde dat eenieder de ogen uitsteekt. Allemaal dromen we er wel van om een hele kluis vol goud te bezitten of zoals oom Dagobert van Donald Duck in de goudstukken te zwemmen.

 

Goud, goud en nog eens goud!

 

Niet voor niets wordt in de Olympische Spelen aan de winnaar een gouden medaille gegeven. Goud is onverwoestbaar, glanst en wordt nooit dof, en vooral, het is bijzonder kostbaar. Goud wordt niet opnieuw aangemaakt, alle voorraad zit in de bodem en kan er maar moeizaam uitgehaald worden0. Met andere woorden, we moeten het doen met wat we hebben en dat geeft goud een bevoorrechte positie als het meest kostbare materiaal op aarde.

 

Goudkoorts

 

In tijden waarin de economie slecht draait – zoals nu dus – grijpen heel veel mensen (opnieuw) naar goud als bron van investering of beleggen. Beleggen en investeren in goud is eigenlijk vooral een zoektocht naar zekerheid, iets wat investeringen en beleggingen in aandelen, coupons, kasbons, bankcertificaten, bankfondsen en andere financiële producten ons niet kan bieden.

Bekijken we de evolutie van de laatste jaren, dan kan niets tippen aan goud als belegging en investering. Ook immobiliën niet, en dat is een nieuwe evolutie.

 

Al het goud van de wereld

 

Hoeveel goud is er op de wereld, Daar hebben we voorlopig het raden naar. Het wordt steeds moeilijker om nog nieuwe goudwingebieden te vinden, en als er nog ergens een grote partij goud ontdekt wordt dan ligt die meestal op een moeilijk te bereiken plek wat de kosten van de ontginning alleen maar de hoogte injaagt.

Momenteel is het zo dat de vraag naar goud groter is dan het aanbod aan nieuw goud, wat er logischerwijze voor zorgt dat overal om goud geroepen wordt.

 

Handelaars in goud schreeuwen gewoon om oud goud, dat ze opnieuw kunnen omsmelten en omvormen tot goudstukken of goudstaven.

Mocht u dus nog goud liggen hebben en een centje handje contantje goed kunnen gebruiken: aarzel niet om beroep te doen op een verkoper en aankoper van goud. Dat geldt overigens ook voor zilver, sieraden, juwelen, diamant en briljanten.

Spreken is zilver, zwijgen is goud

 

Goud en zilver ligt misschien niet in ieders kluis te blinken, maar in ons dagelijks taalgebruik zijn ze evengoed doorgedrongen. Meerdere spreekwoorden met goud en zilver worden getregeld gebruikt.

 

Zilver

 

Woorden die doordringen in ons dagelijks taalgebruik hebben meteen bewezen dat ze een grote waarde hebben. Dat geldt ook zo voor goud en zilver. Zilver neemt in ons hart een misschien iets minder belangrijke plaats in dan goud, maar het blijft toch een edelmetaal dat de harten beroert.

Vooreerst verwijst de term ‘zilveren jubileum’ naar een termijn van 25 jaar. Een zilveren jubileum gebruiken we vooral bij een huwelijk.

Zilver is ook de tweede plaats op het podium van een sportwedstrijd, wat met de bijhorende zilveren medaille bekroond wordt.

Belgische sporters wordt wel eens aangewreven dat ze met een zilveren medaille tevreden zijn. Wij zijn al blij dat we op het podium mogen staan, maar voor pakweg een Amerikaan is dat onvoldoende. Niet voor niets luidt daar het gezegde: “you don’t win silver, you just loose gold” (je wint geen zilver, maar je verliest goud).

 

Goud

 

De winnaar van een sportwedstrijd zoals op de Olympische Spelen of het wereldkampioenschap wielrennen en cyclocross krijgt uiteraard een gouden medaille. Goud, zo wil de legende het, is het hoogste wat je in de sport kan bereiken.

Niet verwonderlijk dat sportmensen die pas een wereldtitel hebben behaald zo uitkijken naar dat moment dat ze op het hoogste schavotje van het podium de gouden medaille rond de nek gehangen krijgen en dan met tranen in de ogen naarhet volkslied luisteren.

We horen dan ook soms verhalen van wielrenners die de nacht na het behalen van hun titel hun trui van wereldkampioen aanhouden en ook geen afscheid kunnen nemen van hun gouden medaille. Ze tonen het pronkstuk aan wie het zien wil, en huren voor alle zekerheid een kluis bij de bank om de gouden medaille in op te bergen.

 

Spreekwoorden

 

Er zijn ook tal van spreekwoorden die gebruik maken van goud en zilver:

 

“Spreken is zilver, zwijgen is goud”

 

Hier komen zowel zilver als goud in voor. De betekenis is simpel: praten is in vele situaties aangewezen, maar het kan soms nuttig zijn om je mond te houden en te observeren wate r rond je gebeurt.

 

“Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding”

 

Hoeft weinig uitleg….

 

“Een gouden zaak doen”.

 

De slag van je leven slaan.

 

“Het is niet al goud wat blinkt”

 

Opletten voor schone schijn!

 

“De ochtenstond heeft goud in de mond”

 

Wie op tijd aan de dag begint, heeft een zee van tijd om er wat van te maken.

 

“Een hart van goud hebben”.

 

Een goede loebas zijn.

.

 

 

 

 

 

 

De goudberg van Usain Bolt

De Jamaicaanse sprintbom Usain Bolt is een ware wereldster. Na de laatste Olympische Spelen van Londen staat de teller van de gouden medailles al op zes, en hij is wellicht de meest bekende atleet ooit.

 

16,3 miljoen euro per jaar

 

Daar mag wat tegenover staan, en jaarlijks vangt Bolt volgens de media 16,3 miljoen euro. Best een bom geld, al komt hij daarmee nog niet in de buurt van de beest betaalde sportlui ter wereld. De top van de basketbalspelers en golfers verdient gemakkelijk 40 tot 50 miljoen per jaar, ook al zijn ze minder bekend dan Bolt die het allemaal niet aan zijn hart laat komen.

 

Usain St. Leo Bolt (Trelawny, 21 augustus 1986) is een Jamaicaans sprinter. Hij is de huidige wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 100 en 200 m en op de 4 x 100 m estafette, wereldkampioen op de 200 en 4 x 100 m en voormalig wereldkampioen op de 100 m. Bovendien heeft Bolt, bijgenaamd The Lightning Bolt en Thunderbolt, met 19,93 seconden het wereldjeugdrecord op de 200 m in handen en is hij de enige junior (onder de 20 jaar), die erin slaagde deze afstand binnen de 20 seconden te lopen. Bolt nam driemaal deel aan de Olympische Spelen. Hij is tevens de eerste atleet die tijdens twee opeenvolgende Spelen zowel op de 100 als de 200 m en de 4 x 100 m zegevierde. Hij is in het bezit van zes olympische gouden medailles: tweemaal 100 m, tweemaal 200 m en tweemaal 4 x 100 m estafette.

 

Jeugd

Bolt werd geboren op Jamaica en studeerde aan de William Knibb High School. Hij begon op de lagere school met hardlopen, alhoewel zijn eerste liefde cricket was. Hij vindt het spel nog altijd leuk, maar geeft momenteel de voorkeur aan basketbal.

Hij legde zich eerst toe op de 200 m voordat hij overstapte op de 100 m. Op vijftienjarige leeftijd won hij voor een publiek van 30.000 mensen twee gouden medailles op de wereldkampioenschappen voor junioren 2002 in Kingston. Voor deze wedstrijd was hij zo zenuwachtig, dat hij per ongeluk zijn linkerschoen aan zijn rechtervoet deed en omgekeerd. Naar eigen zeggen was dit de laatste keer dat hij zenuwachtig was voor een wedstrijd.[2] Door zijn prestaties kreeg hij de bijnaam “The Lightning Bolt”[3] en “world’s fastest man”. Een jaar later behaalde hij wederom de wereldtitel op de 200 m op het WK voor junioren in Sherbrooke.

Olympische Spelen 2004

In het olympische jaar 2004 liep hij als eerste junior de 200 m binnen de 20 seconden. Hiermee verbeterde hij het juniorenrecord dat in handen was van Lorenzo Daniel. Op de Olympische Spelen van 2004 in Athene werd Usain Bolt in de vijfde heat met een tijd van 21,05 seconden uitgeschakeld.

Van belofte naar favoriet

Op de Jamaicaanse kampioenschappen 2007 verbeterde Usain Bolt het 36 jaar oude Jamaicaanse record op de 200 m, dat in handen was van Don Quarrie, naar 19,75 seconden. Op de wereldkampioenschappen van 2007 in Osaka werd hij tweede achter Tyson Gay in 19,91 seconden. Op de 4 x 100 m estafette verbeterde hij met zijn teamgenoten Marvin Anderson, Nesta Carter en Asafa Powell het Jamaicaanse record naar 37,89. Hiermee eindigden ze op een tweede plaats achter de estafetteploegen uit de Verenigde Staten (goud; 37,78) en voor Groot-Brittannië (brons; 37,90).

Op 3 mei 2008 presenteerde Usain Bolt zich als serieuze kandidaat voor olympisch goud door in Kingston tijdens de Jamaica International de 100 m af te leggen in een verrassende 9,76 seconden, de op één na snelste tijd ooit. Slechts zijn landgenoot, wereldrecordhouder Asafa Powell, was tot dan toe met 9,74 tweehonderdste seconde sneller. Bolt liep zijn race met een reglementaire rugwind van 1,8 m/sec.
Tijdens een Grand-Prix-wedstrijd in New York op 31 mei 2008 bevestigde hij zijn goede vorm door met een reglementaire rugwind van 1,7 m/sec een nieuw wereldrecord van 9,72 te lopen, tweehonderdste sneller dan het oude record.[4] “Ik was echt verrast toen ik de tijd zag”, aldus Bolt, die hoopte op een tijd rond de 9,85 en de 100 m wilde gebruiken om snelheid op te doen voor de 200 m. Bolt finishte voor Tyson Gay (9,85), Darvis Patton (10,07) en Daniel Bailey (10,12). De recordrace werd gelopen na een valse start van een andere atleet in een “race” die pas werd afgeschoten, nadat de lopers al 20 meter weg waren en waarin Bolt een matige start had.

Olympische Spelen 2008

Hoewel Bolt sindsdien bij internationale wedstrijden in Stockholm in een eerste rechtstreekse confrontatie met Asafa Powell op de 100 m door zijn landgenoot is verslagen in 9,88 tegen 9,89 seconden, werd hij door zijn wereldrecordrace in New York op de Spelen in Peking de favoriet voor de 100 m, een rol die hij realiseerde door een wereldrecord te lopen van 9,69 en zo de gouden medaille te pakken. Hij was enkele maten te groot voor de concurrentie en vestigde zijn record op de 100 m zonder effectief door te sprinten tot aan de streep. Opmerkelijk genoeg liep hij het wereldrecord met de veter van zijn linkerschoen los.[5]

Vier dagen later behaalde hij zijn tweede goud door een wereldrecord van 19,30 seconden te lopen op de 200 m. Dit is tweehonderste seconde sneller dan het twaalf jaar oude wereldrecord van Michael Johnson in Atlanta in ’96. Zo werd hij voor het eerst in zijn carrière olympisch kampioen, de eerste man sinds 1984 die de dubbel bemachtigde (100 en 200 m).

Bolt was ook nog succesvol op de 4 x 100 m estafette. Met zijn teamgenoten Nesta Carter, Michael Frater, Asafa Powell liep hij als derde loper opnieuw naar goud. Met een wereldrecordtijd van 37,10 werden de estafetteteams uit Trinidad en Tobago (zilver; 38,06) en Japan (brons; 38,15) verslagen.

Na de Spelen van 2008

Bolt bracht op 16 augustus 2009 het wereldrecord op de 100 m sprint op 9,58. Hij leverde deze prestatie tijdens de WK in Berlijn en verbeterde zo zijn eigen wereldrecord met elfhonderdste seconde.
Op hetzelfde toernooi verbrak Bolt ook een ander wereldrecord. Op 20 augustus 2009 op de 200 m liep hij een tijd van 19,19, opnieuw elfhonderdste van een seconde sneller dan zijn vorige wereldrecord.

Olympische Spelen 2012

Bolt won de 100m sprint in 9,63 seconden, een olympisch record en de 200m sprint in 19,32 seconden. In de eveneens gewonnen finale 4 x 100m estafette had hij een splittijd van 8,88 seconden. De eindtijd van 36,84 seconden is een wereldrecord.

Bron: wikipedia