Fysieke eigenschappen van Goud

Dichtheid :  De dichtheid geeft aan hoeveel massa er aanwezig is in een bepaald volume. Bij goud bedraagt de dichtheid 19320 kg/dm³.

Atoommassa : Of de massa van een atoom uitgedrukt in atomaire massa-eenheden. De atoommassa hangt af van de hoeveelheid kleine deeltje in de kern zitten. De atoommassa van goud is 196,9655 g.mol -1.

Smeltpunt : De temperatuur waarbij een vaste stof verandert in een vloeibare stof. Het smeltpunt van goud is 1337° Kelvin of 1063,85° Celcius.

Kookpunt : De temperatuur waarbij de dampdruk van een stof 1 atmosfeer bedraagt. Bij goud is het kookpunt 3081° Kelvin, of 2855,850° Celsius.

Aggregatietoestand : De staat waarin een stof zich bevindt. De tot nu toe bekende aggregatietoestanden zijn vast, vloeibaar, gasvormig, plasma en Bose-Einsteincondensaat (een laag-energetische gasvormige aggregatietoestand, die slechts voorkomt bij temperaturen vlakbij het absolute nulpunt). Bij goud is de aggregatietoestand vast. Een vaste stof wordt gekenmerkt door bindingen tussen de moleculen van de stof die heel lang blijven bestaan; ze zitten als het ware strak aan elkaar vast geplakt. Natuurkundig gezien bestaan vaste stoffen uit atomen, die een vaste positie ten opzichte van elkaar innemen.

Warmtegeleiding : Dit is de mate waarop een stof warmte doorgeeft dit word met het SI-stelsel (Système International) uitgedrukt. De warmtegeleiding van goud is 310 W/m K.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *